Boer'n Klomp'n fietsroute 2, 30 kilometer

1. Start bij VVV in Enter
2. Met rug naar VVV linksaf
3. Rechtsaf de Zwiksweg in, links aanhouden en de Weitsakkersweg in
4. Rechtsaf de Boomkampsweg in tot aan de Achteresweg
5. Rechtsaf tot aan de Witmoesdijk
6. Oversteken, weg links aanhouden, Eversdijk
7. Na 50 meter rechtsaf langs 'De Elsgraven' de fietsbrug oversteken en linksaf de zandweg in.
8. Na ca. 100 meter rechtsaf het fietspad volgen tot aan de Wierdenseweg, hier rechtsaf


Aan de rechterkant van het fietspad, is in de hoek van het bouwland een kikkerpoel gegraven. Vroeger was hier een drinkpoel voor vee, ook wel 'zoepkoel' genoemd. De poelen waren ook belangrijk voor de voortplanting van de boomkikker. Deze drie centimeter lange groene kikker was vroeger een algemene verschijning. Momenteel worden in de Reggestreek veel nieuwe poelen gegraven, met name bedoeld om de boomkikker weer terug te krijgen. Inmiddels zijn er in en om sommige poelen al weer boomkikkers gesignaleerd. Ze zijn in het voorjaar te herkennen aan de typische en vooral luide paringsroep.

9. Linksaf de Keizersweg in
10. Tot aan de Ypeloweg, hier linksaf
11. Over de Regge, 1e zandweg rechtsaf (fietspad)
12. Links aanhouden en op verharde weg rechtsaf (Huttemansweg)
13. Tot aan de Bornerbroekseweg, hier oversteken

200 meter verder aan de rechterkant van de Bornerbroekseweg op no. 3a ligt de vernieuwde en in Twentse stijl opgetrokken boerderij 'de Paswever' van familie de Wilde. Het melkveebedrijf kunt u op afspraak bezoeken, ook tijdens het melken. Op het bedrijf is een oude boomgaard met hoogstam fruitbomen te bewonderen. De boomgaard wordt door vrijwilligers onderhouden, ze worden ook wel de 'hoogstambrigade' genoemd. In de streek worden momenteel weer veel nieuwe boomgaarden aangeplant. Daarbij worden weer oude appel- en pere-rassen gebruikt, die vrijwel verdwenen waren, zoals de notarisappel, de Groninger kroon, de belle fleur, de sterappel en de juttepeer.

14. Rechtsaf de parallelweg volgen en na 50 meter linksaf de Ganzenweg in

U komt langs de boerderij van familie Nijmeijer. Het is een pachtbedrijf van landgoed Twickel, herkenbaar aan de zwart-witte luiken. Voor het huis staat een oude lindeboom. U kunt de koeienstal op afspraak bezoeken. Ook is het mogelijk om tijdens het melken te komen kijken. Leuk voor de kinderen is, dat er een weitje met geitjes is. Meteen vooraan de Ganzenweg is rechts een Twents hek van de Reggestreek te bewonderen. Het hek is gemaakt van eikenhout, afkomstig van landgoed Twickel. Langs de route zijn nog meer van deze hekken geplaatst.

15. Op kruising linksaf de Langevoortsweg in
16. Bokdamsweg alsmaar blijven volgen

Het gebied is belangrijk voor weidevogels, zoals de watersnip, tureluur en de grutto. De grutto kunt u herkennen aan zijn roep, namelijk de eigen naam. Boeren houden bij het maaien en bemesten rekening met de weidevogels. In samenwerking met vrijwilligers worden de nesten opgespoord en gemarkeerd.

Aan de rechterkant ligt een aparte boerderij op een mooie locatie. Even verderop, in een scherpe bocht naar links ligt aan de linkerkant de boerderij van de familie Tyink op no. 7.

Wilde Plantentuin, geopend op di t/m do van mei t/m sept. Even voorbij de boerderij, aan de linkerkant van de weg, is mooi te zien hoe een houtsingel is afgezet. Daarnaast is er een nieuwe afrastering geplaatst, waarbij gebruik is gemaakt van gekloofde eikenhouten palen. In het gebied loopt een groot project, waarin boeren samen werken aan het behoud van dit mooie en unieke landschap.

17. Bokdamsweg vervolgen en eerste weg rechtsaf, Semmekrotweg
18. Weg gaat over in zandweg, dit is de Goordijk

Aan de rechterkant van de weg liggen oude rabatten. Vanwege de lage ligging werden deze gronden vroeger opgehoogd. De benodigde grond werd verkregen door het graven van diepe brede sloten door de percelen. Op de stroken opgehoogde grond werden eiken geplant, wat diende als hakhout. Omdat er steeds minder hakhout werd gebruikt, verwilderden de rabatten. Afgelopen winter is daarom met het herstel van de rabatten. Het verschil tussen de situatie zoals die ervoor was en na onderhoud, is duidelijk te zien.

19. Verder tot aan de Spoolderweg

Links ligt het bedrijf met de fuchsia's van de familie Lubbers op no. 1. U kunt het bedrijf bezoeken in de maanden juli en augustus op woensdag en donderdag van 14.00-17.00 uur.

20. Rechtsaf de Beumersweg in

Aan de rechterkant liggen achtereenvolgens op no. 5 de boerderij van de familie Horstman (Groot Peddemors) en op no. 3 de boerderij van familie Luttikhedde (Klein Peddemors). Beide bedrijven zijn pachtbedrijven van landgoed Twickel. Op het bedrijf van de familie Horstman kunt u vanaf de weg de varkens zien. Bij de familie Luttikhedde kunt u in de maanden juli en augustus op dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur de fraaie boerentuin bezichtigen. Het bedrijf verkoopt ook droogbloemen. Ook is het mogelijk zelf bloemen te plukken. Verderop aan de Beumersweg op no. 1 ligt de boerderij van de familie ter Braak. U kunt er logeren in een oude bedstede.

21. Beumersweg volgen tot aan kruising, hier linksaf de Reintsweg in
22. De Twickelervaart oversteken, direct linksaf de Reintszijweg in

 

Aan de linkerkant van de weg ligt boerderij 't Rheins van de familie Jansen-Mol. Het bedrijf heeft naast melkkoeien, nog zo'n 50 fokschapen. De familie heeft een landschapspark aangelegd met een natuurinformatie, educatief centrum, midgetgolfbaan en een kinderboerderij.

23. Reintszijweg vervolgen, gaat over in zandweg, met bocht naar links
24. Tot aan de verharde weg, Wolvesweg, hier linksaf
25. Het viaduct van de A1 over en de eerste weg rechts, de Kartelaarsdijk in.

Wanneer u over de A1 rijdt en vervolgens het gebied weer ingaat, kunt u goed zien hoe de snelweg het landschap doorsnijdt. De aanleg van de A1 was en is nog steeds een grote barriere voor zowel mens en dier. Hier en daar worden geluidsschermen aangebracht en er worden faunapassages aangelegd. Aan het begin van de Kartelaarsdijk, aan de rechterkant van de weg, ziet u nog een restant van de 'dikke beuk'. Het zal u niet verbazen dat deze beuk 400 jaar is geworden. Naast de stomp is een nieuwe beuk geplaatst.

26. Weg blijven volgen tot aan de kruising met de Stokreefsweg

Vlak voor de oversteek met de Regge ligt Herberg Binnengait, dat nu geen herberg meer is. Vroeger werden hier de goederen overgeladen van zomp op wagen. Ook was hier vroeger een tolbrug over de Regge.

 

27. Rechtdoor de Bullenaarsweg in
28. Weg blijven volgen tot aan Goorseweg, hier rechtsaf
29. Na 50 meter linksaf de Jagersweg in
30. De Jagersweg blijven volgen tot aan de Rondweg, hier linksaf

Aan de Zuiderveldsweg, aan de linkerkant, ligt vakantiepark Erve Kleilutte. U kunt uitrusten op het terras en genieten van een echte Twentse pannenkoek.

31. Onder viaduct door de Rondweg blijven volgen, tot aan de Rijssenseweg
32. Linksaf de parallelweg blijven volgen
33. Na 50 meter rechtsaf de weg over en de Achteresweg in
34. Achteresweg blijven volgen, tweede weg rechtsaf de Weitakkersweg in terug naar de VVV